Poliittisen keskustelun rapautuminen on pysäytettävä - Debatti

Poliittisen keskustelun rapautuminen on pysäytettävä

Kategoria: Jutut
Rullaa alas
Lukuaika: 2 minuuttia

Nykypäivänä on mahdotonta olla huomaamatta kuinka poliittisen keskustelun taso, etenkin itse poliittisten toimielinten ja järjestöjen ulkopuolella, on selkeästi laskenut. Vaikka terve väittely ja arvokeskustelut ovat aina olleet eräitä politiikan tärkeimpiä elementtejä, on viime vuosien aikana selvästi huomannut sivistyneen keskustelun paikoin väistyvän miltei riitelyksi kutsuttavan huutelun edessä. Tällaista rakentavaan politiikkaan sopimatonta käytöstä on saanut surullisena seurata tapahtuvan jopa eduskunnan sisällä, mutta kaikkein selkeintä tämä keskustelun tason muutos on ollut aivan tavallisten ihmisten elämässä.


 Politiikasta on vuosien varrella tullut aihe, jota valtaosa suomalaisista vierastaa tai aktiivisesti karttaa. Tämä on ollut ehkä selkeimmin näkyvillä historiallisen alhaisissa äänestysprosenteissa, kuten viimeisten kuntavaalien 55.1 prosenttia, sekä aluevaalien 47.5 prosenttia. Vaikka eduskuntavaalien ja presidentinvaalien äänestysprosentit ovat olleet paljon terveemmät 68.7 prosenttia ja 69.9 prosenttia, on silti pöyristyttävää että suomalaiset eivät äänestä heidän jokapäiväiseen elämäänsä paljon enemmän vaikuttavissa vaaleissa.

Olen itse aina ajatellut, että politiikan pitäisi parhaimmillaan näkyä sivistyneenä keskusteluna ja väittelynä asiantuntevien osapuolten välillä. Tällä hetkellä se kuitenkin näyttäytyy sosiaalisessa mediassa käytävien keskustelujen vuoksi pitkälti vain huuteluna ja kärjistyneenä ”sutkautteluna”. Osa tästä keskustelun muutoksesta varmasti johtuu tietynlaisesta somekulttuurin tuomasta tavasta kirjoittaa omat mielipiteensä hyvin lyhyesti, jolloin viesti on usein väärinymmärrettävissä ja mahdollisesti hyökkäävän oloinen.

Toinen asia jonka näkisin vahvasti vieroittavan ihmisiä politiikasta on niin sanottu politiikan polarisaatio. Vaikka tietynlainen vastakkainasettelu kuuluu politiikkaan, ei sen pitäisi johtaa kummankaan osapuolen yritykseen hyökätä toista vastaan, vaan kaiken pitäisi pysyä järkevän ja asiallisen keskustelun rajoissa. Vastakkainasettelu ja toisen osapuolen mollaaminen vie kaiken tilan ratkaisukeskeiseltä ja rakentavalta politiikalta. Vaikka tällainen polarisaatio Suomessa ei ole tällä hetkellä onneksi edes verrattavissa USA:ssa tapahtuvaan politiikkaan, näkee sen silti vahvasti muun muassa poliitikkojen ja puolueiden leimaamisena sekä eri ihmisryhmien ja puolueiden suoranaisena viholliseksi asettamisena.

Uskon että monien muiden asioiden joukossa, nämä mainitsemani tekijät vaikuttavat nykypäivänä hyvin negatiivisesti politiikkaan ja antavat sille huonon maineen. Ne ajavat ihmisiä vain kauemmaksi varsinkin jokaisen suomalaisen elämään arjen tasolla vaikuttavasta politiikasta. Asiaa ei saa jättää tällaiseen valoon sillä vaikka erityisesti nuorten alle 30 vuotiaiden kiinnostus politiikkaa kohtaan on nousussa, jää kiinnostuneiden määrä moninkertaisesti politiikkaa karttavien varjoon.

Toivoisin että saisimme tämän aiheen ympärille eri puolueiden ja järjestöjen välistä asiallista ja avointa keskustelua, joka voisi synnyttää uusia ajatuksia ja avata entistä enemmän mahdollisuuksia yhteistyölle.

Teo Rautio

Avainsanat: / Kategoria: Jutut

Lisää kirjoituksia